Category : fungsi mesjid

Fungsi Mesjid yang Sesungguhnya

Untuk memperdalam pengetahuan fungsi mesjid yang sesungguhnya, mari terlebih dahulu menelaah QS At-Taubah 107. Alloh…

READ MORE