Category : harta

Zakat Sebagai Ajaran Pokok Islam

Suatu ketika, rosululloh mengutus seorang sahabat bernama Muaz bin Jabal ke negeri Yaman. Ia ditugaskan sebagai duta…

READ MORE

Berhati-Hatilah dengan Harta yang Diperoleh

Dalam ajaran islam seseorang dengan apa yang dimilikinya akan dipertanyakan Alloh SWT di akhirat kelak….

READ MORE