Category : mensucikan diri

Tazkiyatun Nafs: Indikator dan Meraihnya

Setiap muslim hendaknya berusaha sungguh-sungguh mensucikan diri (Tazkiyatun Nafs) dengan menjalankan apa yang di perintah dan menjauhi apa yang dilarang…

READ MORE

Zakat Sebagai Ajaran Pokok Islam

Suatu ketika, rosululloh mengutus seorang sahabat bernama Muaz bin Jabal ke negeri Yaman. Ia ditugaskan sebagai duta…

READ MORE