Senin, 26 Feb 2024

Militansi | Nasehat Islam

Al-Quran17 Oktober 2023Militansi atau “bersungguh-sungguh” dalam melaksanakan suatu perkara terutama dalam beribadah mendapatkan perhatian cukup intens dalam al-Quran....
Al-Quran17 Oktober 2023
Militansi atau “bersungguh-sungguh” dalam melaksanakan suatu perkara terutama dalam beribadah mendapatkan perhatian cukup intens dalam al-Quran....