Category : taubat

Jangan Tergesa-gesa Kecuali Dalam 5 Perkara

Islam menganjurkan agar kita tidak tergesa-gesa dalam membuat keputusan dan tindakan. Namun di sisi lain,…

READ MORE

5 Ciri Orang Taqwa Yang Perlu Kita Pahami

Di dalam ajaran islam, kemuliaan tertinggi seseorang diukur dengan derajat ketaqwaannya. Secara sederhana, taqwa diartikan…

READ MORE

Orang Taubat: Dikejar Ular Kepala Sembilan

Kisah ini menceritakan kejadian nyata taubat yang dialami seseorang yang bernama Malik bin Dinar. Kisah…

READ MORE

Wasiat Nabi: Taqwa, Taubat dan Akhlaq Baik

Ada satu hadits Nabi ﷺ yang cukup masyhur dan sering kita dengar, berisikan wasiat beliau…

READ MORE