Category : zakat mal

Zakat Sebagai Ajaran Pokok Islam

Suatu ketika, rosululloh mengutus seorang sahabat bernama Muaz bin Jabal ke negeri Yaman. Ia ditugaskan sebagai duta…

READ MORE